Vang số K9000

Đặc điểm nổi bật Vang K9000

  • Tốc độ xử lý: 255MHz, 96kHz
  • Chuyển đổi AD/DA: 24-bit
  • Bộ xử lý DSP: 32-bit
  • 21 cấu hình cho người dùng
  • 10 cấu hình định trước 10 nhóm hiệu ứng
  • Đầu ra: 6 kênh gồm: Main.L/Main.R/Sub/Center/Surr.R/Surr.L
So Sánh
Danh mục: